Nowa wersja JTDX :-)

Udostępniono nową wersję programu JTDX 🙂

https://www.release.jtdx.tech/Windows/JTDX-2.0.1-rc131-win32.exe

http://ru.jtdx.tech/

http://jtdx.tech/en/

JTDX v2.0.1-rc131 (01.03.2019)

– dodatkowa ochrona przed zmianami wartości parametrów dostarczanych do dekodera zapobiegające możliwym uszkodzeniom zawartości pamięci
– dodanie kodu w celu sprawdzenia wartości parametrów pliku JTDX.ini podczas uruchamiania programu
– obsługa znaków łamanych, w funkcji wyszukiwania znaków wywoławczych, dodano obsługę znaków łamanych do funkcji wyszukiwania prefiksów
– dopracowano funkcjonalność przycisków dynamicznych, gdy zmieni się pionowy rozmiar głównego okna
– dekodery FT8SD / FT8SD1 nie powinny próbować dekodować komunikatu, jeśli został już zdekodowany
– dodane dodatkowe kryterium weryfikacji w dekoderze FT8SD1 w celu zmniejszenia liczby możliwych fałszywych dekodowań
– wiele zmian poprawiających funkcjonowanie dekodera FT8SD1 / FT8SD
– naprawiono usterkę funkcjonalną dekodera FT8
– naprawiono błąd w kodzie startu modulatora
– uruchomiony program powinien śledzić zmiany w pliku dziennika wsjtx_log.adi wykonane przez aplikacje zewnętrzne i powinien załadować dziennik ponownie do pamięci RAM pod koniec okresu dekodowania, jeśli są takie zmiany. Dodano rejestrację zdarzenia ponownego ładowania dziennika w pliku ALL.TXT.
– łatka do poprawnego wyświetlania (łącznie z powiadomieniem) nazwy kraju i przedrostka KG4
– zaktualizowany moduł do pakowania / rozpakowywania komunikatów FT8 i pracy z tablicą mieszającą WSJT-X v2.0.1 zintegrowaną z kodem JTDX
– JTDX w wersji 2.0.1-rc131 jest skompilowany ze zaktualizowanym zmodyfikowanym kodem Hamlib, w tym zmianami w programie Hamlib na dzień 02/26/2019.