Nowe wydanie tomu 26 „Biblioteki polskiego krótkofalowca”

Nasz sympatyczny Kolega Krzysztof OE1KDA udostępnił dziś trzecie wydanie tomu 26 z serii „Biblioteki polskiego krótkofalowca” o tytule „Poradnik DMR”.

Link zewnętrzny (google drive): https://drive.google.com/drive/folders/0B_Ubq8aJnhNIaGhFSkFVVWV4cUk

Zachęcamy do lektury.