BYGRA Radio Party in JS8 :-) 19.11.2019

Dominantę radiowego spotkania Bygrowiczów stanowiła dziś emisja JS8. Do pracy wykorzystywaliśmy program JS8Call w rozwojowej wersji RC5, pozwalającej na eksperymentalną pracę w trybach FAST i TURBO.

Zapraszamy na: http://bygra.pl/2019/11/19/bygra-radio-party-in-js8-19-11-2019/