Oferta

Oferujemy usługi w kompleksowym lub wybranym zakresie:

 1. Tworzenie koncepcji systemów oraz doradztwo
 • Ocena i weryfikacja sensowności projektowanych rozwiązań
 • Analiza potrzeb klienta
 • Dostosowanie rozwiązań do wymagań projektu
 • Optymalizacja założeń budżetowych w kontekście możliwości wykonania projektowanego zadania
 1. Projektowanie systemów
 • Konsultacje międzybranżowe w celu uzyskania niezbędnych danych
 • Weryfikacja istniejących lub powstających projektów branżowych w zakresie możliwości wykonania projektu BMS/BAS/SMS
 • Wykonanie projektów koncepcyjnych, wykonawczych, zamiennych, uzupełniających oraz dokumentacji powykonawczych w pełnym zakresie
 1. Doradztwo i nadzór inwestorski (GW)
 • Tworzenie kryteriów oceny porównawczej ofert
 • Tworzenie specyfikacji wymagań
 • Ocena i opiniowanie projektów
 • Analiza celowości stosowanych rozwiązań
 • Ocena stopnia realizacji projektu
 • Nadzór nad właściwym wykonaniem projektu
 • Opiniowanie i testowanie realizowanych rozwiązań
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych (wsparcie techniczne)
 1. Uruchomienia i wdrożenia systemów
 • Tworzenie oprogramowania sterowników i stacji roboczych
 • Tworzenie wizualizacji graficznej
 • Nadzór koordynacyjny nad ekipami w obiekcie
 • Kompletacja i dobór sprzętu wraz z oprogramowaniem
 • Wykonawstwo kompletnej instalacji (dostarczenie/montaż/uruchomienie)
 1. Projektowanie i produkcja szaf zasilająco-sterowniczych
 • Projektowanie szaf
 • Koordynacja informacji niezbędnych do wykonania szaf
 • Produkcja szaf
 • Wstępne programowanie sterowników w szafach
 1. Serwis
 • Inwentaryzacja istniejących systemów
 • Okresowe przeglądy techniczne
 • Gotowość do podjęcia działań serwisowych z gwarantowanym czasem reakcji
 • Naprawy i usprawnienia systemów
 • Raporty serwisowe
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny