Czym się zajmujemy

Jakimi systemami się zajmujemy?

 

  1. Systemy zarządzania budynkiem (BMS):

– Centrum monitoringu, serce sterowania wszystkimi systemami teletechnicznymi znajdującymi się na obiekcie, graficzna wizualizacja stanów oraz uproszczone sterowanie.

– Integracja systemów teletechnicznych różnych producentów w oparciu o dostępne technologie komunikacyjne i sposoby wymiany danych pomiędzy tymi systemami – wykorzystanie protokołów komunikacyjnych IP, BACnet, LON, m-Bus, Modbus, Profibus, LinkNet itp.

– Nadzór i dostęp zdalny poprzez dedykowane aplikacje i przeglądarki Internetowe, bezpieczne połączenia VPN wykorzystujące sieć Internet, systemy powiadomienia
i alarmowania poprzez e-mail lub sms.

 

  1. Systemy automatyki budynkowej (BAS):

– Automatyka wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (HVAC)

– Oddymianie garaży, przewietrzanie pomieszczeń

– Monitoring warunków bytowych

– Monitoring energetyczny budynków

– Monitoring i opomiarowanie zużycia mediów

– Detekcja gazów CO, LPG, CO2

– Sterowanie żaluzjami, oświetleniem, przygotowanie pomieszczenia (np. temperaturowe)
z wykorzystaniem nastawników, aparatów telefonicznych czy serwisów Intranetowych.

 

  1. Systemy zabezpieczeń (Security):

– Telewizja dozorowa (CCTV)

– Sygnalizacja włamania i napadu (SSWIN)

– Kontrola dostępu (KD)

– Rejestracja czasu pracy (RCP)

– Sygnalizacja pożaru (SAP)

– Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

– Zintegrowane centra monitoringu i ochrony (SMS)

 

  1. Pozostałe systemy niskonapięciowe:

– Zbiorcze instalacje RTV i SAT, integracja z CCTV

– Okablowanie strukturalne, sieci szkieletowe, sieci lokalne (LAN) i rozległe (WAN)

– Infrastruktura IT, sprzęt aktywny sieci

– Serwerownie i ich wyposażenie, systemy suchego gaszenia, zasilanie awaryjne (UPS)

– Lokalne centrale telefoniczne, wirtualne centrale telefoniczne, telefonia IP

 

  1. Systemy średnionapięciowe:

– Monitoring rozdzielni elektrycznych

– Sterowanie obwodami elektrycznymi / oświetleniem